Sosyal ağlar :

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   HİZMETLERİMİZ

BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ

 

 

» TTK ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu'nun (KGK) düzenlemelerine göre bağımsız denetim hizmetleri,

 

» Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına uygun bağımsız denetim hizmetleri,

 

» Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)'na uygun bağımsız denetim hizmetleri,

 

» Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim hizmetleri,

 

» Özel amaçlı bağımsız denetim hizmetleri,

 

» Güvence denetimi standartlarına göre denetim hizmetleri,

 

» TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Veri Formunun bağımsız denetimi hizmetleri,