Ana Sayfa Yap   |   Sık Kullanılanlara Ekle

 

  

                                                                                                                                                      
    MEVZUATTAKİ GELİŞMELER:  GİB DUYURU: KDV İadesi Talebi Girişi , GMSİ hesaplama ve KDV İstisna Belgesi İşlemleri (23.01.2018)       Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi İçin SON GÜN 31 OCAK 2018 (23.01.2018)       7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 4. Taksit Ödemesi İçin SON GÜN 31 OCAK 2018 (23.01.2018)       6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 6. Taksit Ödemesi İçin SON GÜN 31 OCAK 2018 (23.01.2018)       696 Sayılı KHK'nın 127 nci Maddesi Kapsamında Damga Vergisi ve Harç İadesine İlişkin Uygulama hk. (20.01.2018)       SGK Genel Talimat (Asgari İşçilik) (20.01.2018)       KDV İadesi Talebi Girişlerinin Google Chrome Aracılığı İle Yapılması (19.01.2018)       Kamu İşyerleri ile Ters İşyeri Kodu Tanımlanan Özel İşyerlerinin Belge Verme Süresinde Yapılan Değişiklik (19.01.2018)       Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Uygulamaya Amasya, Bartın ve Çankırı İllerinde Başlanılması (19.01.2018)       Kamu İhale Tebliği (No: 2018/1) (19.01.2018)      

 

   » Resmi Gazete

   » Güncel Mevzuat

  
» Güncel Yazı ve Yorumlar

   » Pratik Bilgiler

   » Muhasebe Standartları

   » Elektronik Kitaplar

   » Vergi Mevzuatı

   » Dış Ticaret Rehberi

   » Spk Mevzuatı

   » Basel II

   » Sgk Mevzuatı

   » İşkur Mevuzatı

   » Dilekçematik

   » Sirküler

   » Kdv Oranı Arama

   » Vergi Takvimi

» Nicin İhracat
»
İhracata Hazırlık
»
Fiyatlandırma
»
Sözleşme
»
İhracatta İşlemler
»
İhracata Devlet Destekleri
»
Finansman Ödeme

Ayrıntılar İçin
Tıklayınız
» Amortisman Sınırı
»
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
»
Emlak Vergisi Oranları
»
Fatura Düzenleme Sınırı


Ayrıntılar İçin
Tıklayınız  HİZMETLERİMİZ
 


I) Vergi Danışmanlığı:

Şirketimiz ortakları özel sektörde edindiği geniş bilgi ve tecrübeleri ile müşterilerimize;

- Gelir Vergisi

- Kurumlar Vergisi

- Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi

- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

- Uluslararası Vergi Anlaşmaları

- Diğer Vergiler

- Serbest Bölge Mevzuatı konularında vergi danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır.

- SGK


II)Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri


- Vergi Hukuku
- Şirketler Hukuku
- Uluslararası Hukuk
- Hizmet verilen dönemlere ilişkin vergi davalarının üstlenilmesi
- Vergi hukuku konularında yazılı mütalaa verilmesi
- Şirket birleşme ve tasfiye işlemlerinde danışmanlık

III) Vergi Planlaması

Vergi Bölümümüz, müşterilerimizin mevcut ve planlanan faaliyetlerini inceleyerek işletmelerin vergi sonrası getirilerinin artırılması için çalışmalar yapar. Bir işletmenin mevcut faaliyetlerinin optimum düzeyde çalışması ve yatırım kararlarının alınabilmesi için Vergi mevzuatını iyi bilen uzman vergi danışmanlarına ihtiyaç vardır. Vergi Danışmanlarımız bu hizmeti en iyi şekilde vermektedirler.


IV) Yabancı Sermayeli Kuruluşlara Danışmanlık:

Türkiye'de faaliyette bulunan ve yatırım yapan yabancı sermayeli kuruluşlar için;

- Şirket Kuruluşu

- Yatırım Teşvik Belgesi Alımı

- Muhasebe departmanının organizasyonu ve personel temini

- Yabancı personel için çalışma ve ikamet izni alımı

- Şirket satın almaları

- Lisans ve royalty anlaşmalarının hazırlanması

konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

V)Bağımsız Denetim

Şirketimiz, Bağımsız Denetim standartlarına göre denetim yapmakta olup, Türmob tarafından denetim yapabilecek denetim şirketleri arasına dahil edilmiştir.


VI)Kurumsal Finans ve Yönetim Danışmanlığı

Finans ve Yönetim Danışmalığı Bölümümüz aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

- Stratejik Planlama

- Yapılandırma ve Yeniden Yapılandırma Yönetimi

- ERP / Entegre Yönetim Sistemleri Seçim / Uygulama Danışmanlığı

- Bütçeleme Sistemi Tasarımı ve Uygulaması

- İnsan Kaynakları Yapılanması Danışmanlığı

- Aile Şirketlerinde Yönetsel Yapılanma ve Aile / Şirket Anayasası Yapılandırması

- Finansman Modeli ve Yönetimi

- Birleşme ve Satın Almalar

hizmetlerimiz arasındadır.


VII)Şirket Birleşme ve Bölünmesi

Şirketlerin birleşmesi, bölünmesi veya birinin diğerine devri özel bilgi ve ihtisası gerektiren bir çalışmadır. Şirketimiz, gerek bilgi ve tecrübesi gerekse bünyesinde mevcut departmanlar ile müşterilerine bu konuda hizmet sunmaktadır.

VIII)Yabancı Sermaye Yatırımına Yönelik Hizmetler

Türkiye'de yatırım yapmak isteyen, yabancı ülke vatandaşları ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları ile yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş şirket ve uluslararası kuruluşlar, mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde gereken bildirimleri yerine getirmek şartıyla nakdi ve gayri nakdi sermaye ile ülkemizde yeni şirket kurmak, şube açmak veya menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az 10% hisse oranı yada aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmak suretiyle yatırım yapabilirler.

Bu doğrultuda şirketimiz

Yapılacak yatırımlarla ilgili ön fizibilite çalışmaları,
- Kurulacak şirketin hukuki yapısı ve kuruluşları hakkında danışmanlık,
- Yabancı yatırımcının risk ve kazanç dengesini belirlemeye yönelik analiz ve danışmanlık ,
- Şirket ve şube kuruluşlarında danışmanlık,
- Türkiye'de ortak olunacak mevcut şirketlerin uluslar arası muhasebe standartlarına uygun bağımsız denetimleri,
- İrtibat bürolarının kurulması ve her türlü izinlerinin alınmasına yönelik danışmanlık,
- Çalıştırılacak yabancı personelin çalışma izinlerinin alınmasına ilişkin danışmanlık,
- Kurulacak şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin Türk Vergi Mevzuatı hakkında hertürlü danışmanlık
  

 

 

 

 

 

İşkur İş İlanları
 

 

 

 
 
 
REPORT BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

Adres:       Kartaltepe mh. Sayfiye Sk. No:18/3 Bakırköy - İSTANBUL
Tel 1:         0212 249 40 41
Tel 2:         0212 507 71 47
Fax:           0212 554 06 15
E-Posta:    info@reportdenetim.com.tr

Web Tasarım: 
MuhasebeTR.com