Sosyal ağlar :

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   HİZMETLERİMİZ

BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM HİZMETLERİ

 

» TTK ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu'na (KGK) uygun bağımsız denetim

» Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)'na uygun bağımsız denetim

» Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun bağımsız denetim

» ABD'de kabul görmüş Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (US GAAP) uygun bağımsız denetim

» Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim

» Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim

» Hazine Müsteşarlığı Sigorta ve Reasürans mevzuatına uygun bağımsız denetim

» Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma ve ilişkili kuruluşların Türkiye'deki iştiraklerinin bağımsız denetimi

» Özel denetime yönelik bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması

» Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun denetim ve risk değerlendirmesi

» İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması

» 4400 numaralı "Finansal Bilgilerle İlgili Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlere İlişkin Uluslararası Hizmet Standardı"na uygun olarak inceleme hizmetleri